6. Kordamiseks

Kordamisküsimused

1. Osata kokkuvõtlikult oma sõnadega edasi anda I ptk sisu.

2. Mis oli kristliku kunsti peamine/üldine eesmärk, millest lähtuti sisus ja vormis? 

3. Osata nimetada konkreetseid väliseid/vormilisi muutusi võrreldes antiigiga.

4. Osata kokku viia rändrahva nimetus konkreetsele kultuurile omaste tunnuste või märksõnadega.

5. Ikoon: mõiste ja tähendus. Osata pildil ära tunda (Vanavene ja Bütsants)

6. Teada keskaegse muusika jaotust (ilmalik ja vaimulik) ning osata nimetada nende peamised tunnused.

7. Keskaegne noodikiri: millist muusikat pandi kirja ja miks; kuidas pandi kirja.

8. Teemaga seotud mõisted (vt. sõnastik), ka kõige põhilisemad kristlikud sümbolid.

9. Pildiküsimused: tunda ära konkreetsetele rändrahvastele omased esemed/mälestised/märgid (nt. keldid ja elupuu; viikingid ja laev jne); Bütsants, Vanavene.