Antiik: sissejuhatus ja muusika

1. Taustsüsteem

Sissejuhatav video tutvustab kokkuvõtlikult ja lihtsalt, kes olid vanakreeklased.

Rääkides antiigist räägime me Vahemereäärsetest maadest: Vana-Kreekast ja Vana-Roomast, kusjuures esimene kasvas välja Egeuse kultuurist (Algus Kreeta saar) ja teise eelkäijad olid etruskid. Palju, mis töötati välja kreeka kultuuris, võtsid roomlased üle, kuid palju on ka põhimõtteliselt erinevat. 

Vana-Kreeka kunsti eelkäija oli Egeuse kultuurmis sai alguse Kreeta saarelt ja levis sealt hiljem Peloponnesose poolsaarele. Kreeka arhailisel perioodil kujunesid välja põhimõtted, mille alusel töötati klassikalisel ajal välja kunsti põhialused. Nii arhailisel kui klassikalisel perioodil toimuv mahutub emamaa: Kreeka ja Peloponnesose poolsaare,  piiridesse. Hellenistliku perioodi algus on seotud Aleksander Suure vallutustega, kes esmalt vallutas Kreeka ja seejärel väga suured alad Lähis-Idas. Hellenism on periood, mil kreeka kultuur levis laiadesse massidesse ja mil kreeka kultuur omakorda sai mõjutusi kaugete maade kultuuridelt.

Roomlaste eelkäijad oli etruskid, rooma kunst kujuneski välja esimesel e. kuningate ajajärgulsellele järgnes Rooma Vabariik ning täna tunneme Rooma kultuuri eelkõige kuulsate väepealike ja keisrite tõttu, kes enamuses valitsesid Rooma keisririiki. Rooma keisririigi vallutamist germaanide poolt 476. aastal peetakse vana maailma lõpp-punktiks ja keskaja alguseks. 


Kunstniku ja muusiku positsioon

Varasematest perioodidest rääkides ei ole me palju kasutanud sõnu "kunstnik" või "muusik" looja tähenduses. Vana- Kreekas muutus oluliselt suhtumine kunstniku ja muusikuametisse. Kaunid kunstid, mille hulka kuulusid lisaks praktilistele kunstidele (skulptuur, arhitektuur ja maal) ka sõna- ja helikunst ja sellega tihedalt seotud teater ja tants olid kreeka kultuuris väga kõrgel positsioonilKunstnikustaatus oli kõrge, kunsti ja muusikaga tegelevad inimesed olid lugupeetud ja hinnatud, neid teati nimepidi. Sõna "muusika" tulebki kreeka keelsest sõnast mùsike, mis tähendab muusade kunsti. 


Peolistele musitseerimine. Fragment punasefiguuriliselt vaasilt, u 420 eKr (allikas)

Roomas kunstnikustaatus veidi muutus. Kui Kreeka vallutati roomlaste poolt, siis kunsti põhimõtted kandusid edasi just kunstnike kaudu. Nii on rooma skulptuur, arhitektuur ja maal paljuski sarnane Kreekale. Rooma kunst oli siiski meelelahutuslikum ja oluline osa oli selle laial levikul, levis kopeerimine. Positiivne pool teoste korduvas esituses oli see, et kui originaalteost tänaseks päevaks pole säilinud, siis koopiad on ja kaasaja inimesel on siiski võimalus kreeka kunstnike töödega tutvuda. Kunstniku puhul hakati hindama meistrioskusi ja sageli on kunstniku nimi teadmata, sest autorlust ei peetud enam nii oluliseks kui Kreekas.


Kunsti ja muusika põhialused

Nii kunsti kui muusika põhialuseks on matemaatika ja kord. Kunstis on põhimõtteks harmoonia terviku ja detailide suhtes, mis väljendub kuldlõike valemis. Kuldlõige on lõigu kaheks osaks jaotamine viisil, et suurem osa oleks kogu lõigu ja selle väiksema osa keskmine võrdeline (geomeetriline keskmine). Antud põhimõte kehtib eelkõige arhitektuuris, kreeklaste tähtsaima hoone: templi juures.


Kuldlõike valem ja näiteid loodusest (allikas)