Teatrimuusika ja kontsertmuusika.

4. Kordamiseks

Kordamisküsimused


1. Ooperi ja opereti üldmõiste ja tekkimisaeg (periood). 

2. Osata ooperit ja operetti võrrelda.

3. Osata nimetada ooperi arenguga seotud põhilised muutused.

4. Teada ooperiga seotud põhilisi mõisteid (nt.partituur, aaria jne)

5. Mõisted: orkestrimuusika vormid

6. Helinäites tunda ära näide ooperist, barokiaegne viiulikontsert, klaveril esitatav väikevorm (sonaat, prelüüd, nokturn) ja sümfoonia (suur orkestriteos).